Praca przy komputerze wymagania BHP

lis 6, 2018bhp

Choć może nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, praca przy komputerze również podlega przepisom BHP.  Obowiazuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1.12.1998 roku, który dokładnie określa jakie obowiązki pracodawcy wobec pracownika, który w swojej pracy korzysta z komputera przynajmniej przez cztery godzinny dziennie.

Jeżeli pracownik przez całą godzinę, bez przerwy, pracował przy komputerze, to obowiązkiem pracodawcy jest umożliwienie mu, w następnej godzinie, zmiany pracy na inną, taką, która będzie wymagała innej pozycji ciała. Jeżeli zmiana pracy jest niemożliwa, wówczas pracownikowi przysługuje pięciominutowa przerwa po każdej godzinie pracy przed ekranem komputera. Przerwa ta normalnie liczy się do godzin pracy.

Jeżeli pracownik, który na co dzień pracuje przy komputerze, potrzebuje okularów korekcyjnych, to pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty zakupu tych  okularów. Podstawą do tego są badania okulistyczne potwierdzone przez lekarza medycyny pracy. W przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej nie ma określonej kwoty, którą pracodawca musi przeznaczyć na okulary korekcyjne. Wysokość tej kwoty jest ustalana wewnętrznie. Nie ma też określone, jak często pracownik może wymienić okulary. Zazwyczaj więc wymienia się je, gdy lekarz okulista stwierdzi, że jest to konieczne.

Prócz zapewniania przerwy oraz pokrycia kosztów okularów korekcyjnych, pracodawca jest zobowiązany do stworzenia stanowiska pracy z komputerem, które spełnia określone warunki. Zostały one opisane w rozporządzeniu i dotyczą  ergonomii stanowiska, czyli określono  między innymi, jaka powinna być odległość między pracownikiem a monitorem komputera (od 40 do 75 cm). Opisano jakie wymagania powinien spełniać monitor i  klawiatura  oraz  w jakiej odległości od brzegu stołu powinna znajdować się ta klawiatura.

Dodatkowo rozporządzenie określa, jak powinien być ustawiony stół, na którym stoi komputer. Wymaga się, by wysokość stołu pozwalała na przyjęcie swobodnej pozycji do  pracy. Określono, że najlepszy do pracy jest stół o matowej powierzchni i w jasnym kolorze.

Bardzo ważnym elementem stanowiska pracy przy komputerze jest fotel. Powinien być on stabilny i na kółkach. Fotel powinien być wygodny i zapewnić swobodę ruchów. Konieczna jest możliwość regulacji wysokości fotela. Jeżeli istnieje taka potrzeba, to pracodawca musi zapewnić pracownikowi podnóżek.

Czy wszyscy mamy zapewnione takie warunki pracy ?

Miasta w których świadczymy usługi BHP

BHP to nasza specjalność, skontaktuj się z nami.