Obowiązki pracodawcyw zakresie BHP

wrz 25, 2018Uncategorized

Wielu przedsiębiorców bagatelizuje obowiązki wynikające z przepisów o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy. Tymczasem jest to bardzo ważny aspekt zatrudnienia i każdy pracodawca powinien zdawać sobie sprawę ze swoich powinności. Poszczególne uregulowania zawarte są w odpowiednich przepisach prawa, których nieprzestrzeganie może nieść ze sobą poważne konsekwencje, nie mówiąc już o zagrożeniach związanych ze zdrowiem i życiem ludzi. Warto również wiedzieć, że odpowiedzialność przedsiębiorcy nie dotyczy jedynie osób zatrudnionych na etat. Ma on obowiązek zadbania o bezpieczeństwo każdego, kto przebywa na terenie zakładu pracy.

Nadzór nad przestrzeganiem procedur BHP

Kwestia tego, kto będzie czuwał nad poprawnością procedur i innych działań związanych z BHP w zakładzie pracy w dużej mierze zależy od wielkości firmy, mierzonej w ilości zatrudnionych osób. Tam, gdzie zatrudnione jest do 10, a w specyficznych przypadkach do 20 osób, pracodawca może sam nadzorować procedury BHP. Do 100 pracowników te czynności może wykonywać inna osoba zatrudniona w zakładzie lub podmiot zewnętrzny, jeżeli kwalifikacje pracowników w tym zakresie są niewystarczające. Powyżej tej liczby musi zostać powołana służba BHP, która przejmie te obowiązki.

Cele BHP i metody ich osiągania

Fundamentalnym celem BHP jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Bezpieczeństwo jest bardzo ważną kwestią i osoba odpowiedzialna za nie ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby zapobiegać ewentualnym zagrożeniom. Właściwa organizacja pracy, wdrożenie odpowiednich procedur, ulepszanie ich i bieżąca kontrola nad tym, jak wygląda sytuacja pod kątem bezpieczeństwa i higieny, to tylko niektóre z działań, które spoczywają na barkach przedsiębiorcy. Szczegółowe wymagania mogą się różnić w zależności od tego, z jakiego rodzaju obiektem i działalnością mamy do czynienia. Powszechnie znany jest obowiązek regularnego wykonywania badań lekarskich pracowników, a także przeprowadzania szkoleń. Osoby zatrudnione muszą być bowiem świadome tego, jak należy się zachować w konkretnej sytuacji i jakie mogą być konsekwencje nieprawidłowości w działaniach. Dezinformacja i niedbałość w tym zakresie mogą być tragiczne w skutkach. Również pracodawca powinien regularnie odbywać szkolenia, które mają wesprzeć go w organizacji pracy w sposób właściwy, czyli bezpieczny.

Koszty związane z BHP

Przestrzeganie wszystkich wymagań i procedur związanych z BHP wymaga oczywiście poniesienia pewnych nakładów finansowych. Nie ma możliwości, aby te koszty przerzucić na pracowników – to pracodawca jest odpowiedzialny za działanie zgodne z przepisami i to on finansuje wszelkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Dotyczy to badań lekarskich, szkoleń i innych rzeczy, do których zrobienia jest on zobowiązany.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy nie powinny być bagatelizowane. Niefrasobliwe podejście może mieć opłakane skutki. Niestety wciąż wielu pracodawców nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. Tymczasem bezpieczna praca powinna być absolutną oczywistością.

Miasta w których prowadzimy szkolenia BHP

Szkolenia BHP to nasza specjalność, skontaktuj się z nami.