Obowiązki pracodawcy z zakresu BHP zimą

lis 7, 2019bhp, obowiązki pracodawcy

Okres zimowy stawia przed pracodawcą szereg dodatkowych obowiązków, których niedopełnienie stanowi nie tylko naruszenie standardów obowiązujących w relacjach pracodawca- pracownik, ale również naruszenie prawa, a konkretniej- kodeksu pracy. Spośród tych obowiązków kluczową rolę odgrywają obowiązek zapewnienia odpowiedniej odzieży i obuwia, ciepłych napojów i posiłków, pomieszczenia, w którym pracownicy mogą się ogrzać oraz odpowiedniego zabezpieczenia miejsca pracy, jeśli jest ona wykonywana na wysokości.

Odzież i obuwie

Na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikowi środków ochrony indywidualnej wraz z odpowiednimi informacjami co do sposobu posługiwania się nimi. Do takich środków należy zaliczyć odzież ochronną, taką jak kurtki, obuwie, czapki i rękawice, które mają chronić pracownika przed niesprzyjącymi warunkami atmosferycznymi i ich następstwami.

Posiłki i napoje

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom tzw. posiłków regeneracyjnych. Aktualizuje się on w przypadku, gdy wykonują oni pracę na otwartej przestrzeni, która wiąże się ze znacznym wysiłkiem fizycznym i stratami energetycznymi w liczbie odpowiednio ponad 1500 kcal dla mężczyzn i 1000 kcal dla kobiet. Posiłek ten ogranicza się do jednego dania. Ilość gorących napojów, które powinny być dostępne dla pracowników, nie jest z kolei ograniczona.

Ciepłe pomieszczenie

W sytuacji, gdy praca wykonywana jest na zewnątrz, a termometr wskazuje temperaturę poniżej 10 °C, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom dostęp do pomieszczenia, w którym ci będą mogli się ogrzać, schronić przed warunkami atmosferycznymi, zmienić przemoczone ubrania czy też się posilić. Musi w nim panować określona temperatura- min. 16 °C, a jego powierzchnia nie może być mniejsza niż 8 m2, przy czym jeden pracownik najliczniejszej zmiany musi dysponować powierzchnią co najmniej 0,1 m2.

Na wysokości…

Praca na wysokości charakteryzuje się szczególnym wystawieniem na ryzyko wystąpienia nieszczęśliwych wypadków, zwłaszcza zimą. Dlatego powinna się ona odbywać się pod odpowiednim nadzorem, przy dysponowaniu orzeczeniami lekarskimi o dopuszczalności jej podjęcia przez określone osoby, po przejściu przez nie instruktażu i po wyposażeniu ich w odzież zapewniającą bezpieczeństwo w zimowych warunkach.

Miasta w których prowadzimy szkolenia BHP

Szkolenia BHP to nasza specjalność, skontaktuj się z nami.