Nadzór BHP na budowie

Nadzór BHP na budowie to nasza specjalizacja. Od 2013 roku jesteśmy obecni jako inspektorzy i specjaliści BHP na budowach w kraju. Od 2017 roku rozpoczęliśmy również realizacje tej usługi za granicą. W ramach pełnionego przez nas nadzoru BHP nad Twoją budową zajmiemy się:

$

Przygotowaniem dokumentacji BHP realizowanej inwestycji, m. in.: planem BiOZ, Instrukcjami Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR), Ocenami Ryzyka Zawodowego (ORZ)

$

Przeprowadzaniem odpraw BHP – Toolbox Talk oraz

$

Przeprowadzaniem audytów bezpieczeństwa

$

Stałym nadzorem nad przestrzeganiem zasad BHP na budowie

$

Kontrolujemy dokumentacje pracowników budowy, maszyn (przeglądy, ważność dozoru UDT / TDT), substancji chemicznych (karty SDS)

$

Prowadzeniem inspekcji BHP budowy

$

Raportowaniem stanu BHP do kierownictwa budowy

Nadzór BHP na budowie to nasza specjalność, skontaktuj się z nami.

Certyfiakty

Nasze doświadczenie opieramy na ciągłym podnoszeniu umiejętności

Referencje

Zobacz co o współpracy z nami myślą klienci, którzy skorzystali z naszych usług.

Realizacje

Zobacz nasze realizacje, które świadczą o naszym profesjonalizmie.