Obowiązki BHP w małej firmie

lip 30, 2018bhp, Szkolenia BHP

BHP w małej firmie jest elementem obowiązkowym. Jeśli pracodawca zatrudnia ludzi, to ma obowiązek stosować się do wymogów BHP. Nieco inaczej jest w przypadku jednoosobowej działalności. Dla wielu osób sporą rewolucją jest moment zatrudnienia pierwszej osoby – pojawiają się dodatkowe formalności związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Dodatkowo należy zapewnić pracownikom dobre warunki pracy, które są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Należy mieć świadomość, że uchylanie się wymogów może nieść za sobą spore problemy. Brak przestrzegania przepisów BHP sprawia, że karą za ewentualny wypadek przy pracy obarczony jest w całości pracodawca. Poniżej przedstawiono wszystkie najważniejsze informacje dotyczące BHP w małej firmie. Z pewnością będą one przydatne.

BHP w jednoosobowej firmie

Szkolenia BHP w jednoosobowej firmie nie są wymagane. Dzięki temu odpada nam sporo obowiązków takich, jak np. wykonanie instrukcji dla każdego stanowiska, czy też ocena ryzyka pracy. Warto wiedzieć, że współmałżonka, czy też innego członka rodziny z pierwszej grupy pokrewieństwa nie traktuje się, jako pracownika. Nawet, jeśli najbliżsi pomagają nam w biznesie, to nie ma konieczności przeprowadzania szkoleń BHP. Dotyczy to również osób, które nie są zatrudnione formalnie. W przypadku, gdy zdecydujemy się na zatrudnienie pracownika tworzy się formalny stosunek pracy, a tym samym nakładane są na nas nowe zobowiązania dotyczące BHP.

BHP w małej firmie, która zatrudnia pracownika lub pracowników

Własna działalność BHP obowiązuje nas niezależnie od tego, czy zatrudniamy jedną osobą, czy kilkadziesiąt. Każdy pracodawca musi stosować się do tych samych rygorystycznych przepisów. Często bywa tak, że pracodawca nie zajmuje się samodzielnie sprawami BHP, a zleca je pracownikowi. Czy oznacza to, że osoba oddelegowana przyjmuje na siebie dodatkowe obowiązki? Oczywiście, że nie. Cała odpowiedzialność nadal spoczywa na pracodawcy. Nawet, jeśli zadania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy zostaną zrealizowane przez kogoś innego, to pracodawca musi sprawdzić poprawność ich wykonania. Każdy błąd obciąża właściciela działalności gospodarczej, więc nie można o tym zapominać. Trzeba wspomnieć, że całkowity koszt szkolenia BHP pokrywa pracodawca. Istotnym jest również to, aby odbywało się ono w godzinach pracy.

Miasta w których prowadzimy szkolenia BHP

Szkolenia BHP to nasza specjalność, skontaktuj się z nami.